با ورود به وبسایت و انتخاب گزینه حساب کاربری وسپس وارد کردن ایمیلی که با آن آگهی را ثبت نموده اید ایمیلی از طرف سایت حاوی تمامی آگهی های ثبت شده برایتان ارسال میشود